របៀបដកប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ Zoo666

0

Zoo666 ជាវេបសាយកំសាន្តមាន ភ្នាល់តាម Game តាម Online ជាច្រេីននិងមានហាងឆេងសុីសងខ្ពសសំរាប់បងប្អូន។ Zoo666 ជាវេបសាយមានទំនុកចិត្តខ្ពសនិងមាននៅក្រៅប្រទេស។

វបៀបដកប្រាក់នៅក្នុងវេបសាយ Zoo666

  • You’r Password គឺជាលេខសំងាត់អាខោន Zoo666 លោកអ្នក។
  • Currency លោកត្រូវជ្រេីសរេីស USD
  • Balance ជាកន្លែងទឺកប្រាក់ដែលនៅសល់។
  • Withdraw Amuont គឺជាចំនួនទឺកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដក់ពីវេបសាយ Zoo666
  • Pay Type លោកអ្នកជ្រេីសរេីសយក Local Bank ។
  • You’r Bank លោកអ្នកជ្រេីសរេីសយក ធនាគាដែលលោកអ្នកចង់ដក់ EX ABA ACL Wing ….។
  • You’r Bank Accuont Number គឺជាកន្លែងបំពេញលេខគនណីរបស់លោកអ្នក ។
  • You’r Bank Accuont Name គឺជាកន្លែងបំពេញឈ្នោះរបស់លោកអ្នក ។
  • Remark គឺជាកន្លែងបំពេញលេខទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នក។
  • ចុច Submit រួចជាការស្រេច។

Zoo666 ជាវេបសាយមានការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់បានរហស័ទាន់ចិត្ត

Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបម្រើការ 24/7បងប្អូនគ្រាប់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ2-5នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគណនីZoo666ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។

វេបសាយ Win2888.com ជាវេបសាយភ្នាល់ Gameតាម online មួយល្បីហេីយធំជាងគេនៅតំបន់អាសុី Win2888 បានបង្កេីតឡេីងនៅឆ្នាំ2012ជាមួយនិងដេីមទុន4000លានUSD។ ហេីយលូវនេះក្រុមហ៊ុន Win2888 បានដូចឈ្នោះមកជាឈ្មោះ Zoo666ដេីម្បីអោយអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលលេងជាងមុខនៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ ZOO666ជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទីតាំងនៅភីលីពីននិងមានភាគហ៊ុនធំនៅតាមបន្ដាលCASINOនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។ Zoo666 មានបទពិសោធ៏ជិត8ឆ្នាំបច្ចុប្បវេបសាយZOO666មានជាង50 GAME Onlineដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជា: BACCARAT , Sic BO, បាល់ ,Roulette. ពិសេសជាងគេគឺ ចាក់ឆ្នោតតាម Online  មានដូចជា ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម និង ឆ្នោតថៃ ហេីយ ភ្នាល់បាល់តាម Online និង Game សប្បាយៗផ្សេងៗទៀត…… ។Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបម្រើការ 24/7បងប្អូនគ្រាប់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ2នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគនណីZoo666ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។ ការបង្កេីតអាខោននៅ Zoo666 ពិតជាមានភាពងាយស្រួលគ្រាន់តែបងប្អួនមានលេខទូរស័ព្ទ, បងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ 3នាទីគឺរួចជាកាស្រាច់និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tạo tài khoản Tinycat99