របៀបទាយគ្រាប់បាល់ គូរប្រកួត Zoo666/Correct Score Sport Zoo666

0

ការទស្សន៍ទាយបាល់ទាត់ក្នុងវេបសាយ ZOO666 គឺពិតជាមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់អតិថិជន។ ដោយសារមានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនច្រើន ថ្ងៃនេះZOO666.TV បាននាំមកនៅជម្រើសភ្នាល់បាល់មួយទៀតគឺ ការទស្សន៍ទាយគ្រាប់គូរប្រកួត រឺការទស្សន៍ទាយគ្រាប់បាល់ទុកមុន Correct Score Sport ZOO666។

របៀបក្នុងការទាយគ្រាប់បាល់ទុកមុន

ការទស្សន៍ទាយគ្រាប់បាល់ទុកមុនគឺបង្ហាញពីភាពវ័យឆ្នាតរបស់លោកអ្នក ដោយមានទឹកសងខ្ពស់ជាគេបំផុតក្នុងជម្រើសភ្នាល់បាល់កៅអៅក្នុង វេបសាយZOO666 នេះ។ តើលោកអ្នកអាចដឹងមុនកំរិតណា?សូមមើលអំពីការបង្ហាញរបៀបភ្នាល់ខាងក្រោម

 • Home តំណាងអោយម្ចាស់ផ្ទះ ដែរឈរនៅខាងលើគូប្រកួតជានិច្ចក្នុងវេបសាយ Zoo666
 • Away តំណាងអោយភ្ញៀវ ដែរឈរនៅខាងក្រោមគូប្រកួតជានិច្ចក្នុងវេបសាយ Zoo666
 • ក្រុមដែលមានអក្សរពណ៌ក្រហម គឺជាក្រុមដែលមានអនុភាព/ខ្លាំង/ជាងក្រុមដែរមានអក្សរពណ៌ខ្មៅ

ចំណាំ 

 • 1-0 តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 1គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 0គ្រាប់
 • 2-0​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 2គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 0គ្រាប់
 • 3-0​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 3គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 0គ្រាប់
 • 3-1​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 3គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 1គ្រាប់
 • 3-2​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 3គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 2គ្រាប់
 • 4-0​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 4គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 0គ្រាប់
 • 4-1​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 4គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 1គ្រាប់
 • 4-2 តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 4គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 2គ្រាប់
 • 4-3 តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 4គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 3គ្រាប់
 • 1-1​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 1គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 1គ្រាប់ ស្មើគ្នា
 • 2-2​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 2គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 2គ្រាប់ ស្មើគ្នា
 • 3-3​ តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 3គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 3គ្រាប់ ស្មើគ្នា
 • 4-4 តំណាងអោយគ្រាប់បាល់ម្ចាស់ផ្ទះ(Home)ស៊ី 4គ្រាប់ ខាងភ្ញៀវ(Away) 4គ្រាប់ ស្មើគ្នា
 • បើសិនជាលោកអ្នកចង់ភ្នាល់ខាងភ្ញៀវ (Away) សូមចុចលើទឹកលុយខាងក្រោម មានន័យថាលោកអ្នកភ្នាល់ថា គ្រាប់បាល់ភ្ញៀវស៊ី 1គ្រាប់ ខាងម្ចាស់ផ្ទះ 0គ្រាប់ វិញ។

Example:

បើសិនជាលោកអ្នកភ្នាល់លើគូបាល់មួយគូ 50$ ដែលបងជឿលើHome ថាស៊ី 1គ្រាប់ ចំណែក Away ពុំមានគ្រាប់ ដែលមាន Odd សង 13.48 នៅពេលលទ្ធផលពេលបញ្ចប់ការប្រកួត 1-0 នោះបុងដែលបងភ្នាល់នឹងឈ្នះដែលមានទឹកប្រាក់ 50$x13.48= 674$

សូមមើលវីដេអូបង្រៀនបន្ថែមនៅទីនេះ

 

របៀបចុះឈ្មោះគណនី 1 ដើម្បីភ្នាល់ឆ្នោតតាម Online នៅលើ Zoo666

ដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីនៅ Online អ្នកធ្វើតាមជំហានទាំងនេះអ្នកអាចចុះឈ្មោះបានរហ័សនិងត្រឹមត្រូវដោយចុចនៅខាងក្រោមនេះregister-Zoo666

ចុះឈ្មោះ zoo666

 • ឈ្មោះនិងត្រកូល: ឈ្មោះពេញ, ឈ្មោះដូចគ្នានឹងគណនីធនាគាររបស់អ្នក
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិត។
 • ឈ្មោះLogin: ឈ្មោះគណនីសូមចាំថាត្រូវពិនិត្យថាតើវាត្រូវបានគេបង្កើតហើយឬនៅ។
 • ពាក្យសម្ងាត់: ពាក្យសំងាត់យ៉ាងហោចណាស់មាន 8 តួអក្សររួមទាំងអក្សរនិងលេខ (ដំបូងដាក់ធម្មតាបានហើយព្រោះដំបូងអ្នកចូលប្រព័ន្ធនឹងស្នើសុំពាក្យសម្ងាត់ថ្មី)។
 • បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់: សូមបំពេញពាក្យសំងាត់ម្តងទៀត។
 • លេខទូរស័ព្ទ: ជ្រើសរើសលេខ +855 ហើយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមហ៊ុនអាចផ្ញើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់មកអ្នកហើយទាក់ទងអ្នកគ្រប់ពេលដូច្នេះគណនីរបស់អ្នកតែងតែមានសុវត្ថិភាព។ បន្ទាប់មកអ្នកចុច Send Verify Code ដើម្បីទទួលបានលេខកូដនៅទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។
 • Verify Code: សូមពិនិត្យមើលសារទូរស័ព្ទហើយបញ្ចូលលេខកូដចំនួន 4 ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើទៅអ្នក។

ជ្រើសរើសប្រភេទប្រាក់ដែលអ្នកចង់លេង រួចចុចបញ្ជួន។

ឬមើលតាម Video ការណែនាំ

វេបសាយ Win2888.com ជាវេបសាយភ្នាល់ Gameតាម online មួយល្បីហេីយធំជាងគេនៅតំបន់អាសុី Win2888 បានបង្កេីតឡេីងនៅឆ្នាំ2012ជាមួយនិងដេីមទុន4000លានUSD។ ហេីយលូវនេះក្រុមហ៊ុន Win2888 បានដូចឈ្នោះមកជាឈ្មោះ Zoo666ដេីម្បីអោយអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលលេងជាងមុខនៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ ZOO666ជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទីតាំងនៅភីលីពីននិងមានភាគហ៊ុនធំនៅតាមបន្ដាលCASINOនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។ Zoo666 មានបទពិសោធ៏ជិត8ឆ្នាំបច្ចុប្បវេបសាយZOO666មានជាង50 GAME Onlineដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជា: BACCARAT , Sic BO, បាល់ ,Roulette. ពិសេសជាងគេគឺ ចាក់ឆ្នោតតាម Online មានដូចជា ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម និង ឆ្នោតថៃ ហេីយ និង Game សប្បាយៗផ្សេងៗទៀត…… ។Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបំរេីកា 24/24បងប្អូនគ្រាប់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគនណីZoo666ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។ ការបង្កេីតអាខោននៅ Zoo666 ពិតជាមានភាពងាយស្រួលគ្រាន់តែបងប្អួនមានលេខទូរស័ព្ទ, បងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ 3នាទីគឺរួចជាកាស្រាច់និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tạo tài khoản Tinycat99