ការណែនាំលេងបៀរ Do Den នៅលើ Zoo666

0

ការណែនាំលេងបៀរ Do Den នៅលើ Zoo666 ដោយលម្អិតបំផុត

1

ក្រុមហ៊ុន Zoo666 យើងខ្ញុំមានរាប់​ម៉ឺនល្បែង ជាពិសេសគឺល្បែងបៀរ Do Den នេះ។ វាទទួលបានការស្វាគមន៍ពីចំនួនអតិថិជនដែលចូលរួមយ៉ាងច្រើនបំផុត។

ព្រោះយើងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ និងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងល្បែងនិមួយៗ ត្រៀមខ្លួនជំនួយដល់អតិថិជននៅពេលណាដែល ត្រូវការ ហើយមានអំណោយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក។

ការណែនាំលេងបៀរ Do Den របស់យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែនាំមកនៅវិធីលេងទេ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដើម្បីឈ្នះប្រាក់បានច្រើនទៀត។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការលេងបៀរ Do Den !

1 / ចុះឈ្មោះគណនីនៅ Zoo666 ដើម្បីលេងបៀរ Do Den៖

ដើម្បីចូលរួមលេង Do Den លើ Zoo666 យើងខ្ញុំជាដំបូងអ្នកត្រូវ ចុះឈ្មោះគណនីមួយលើ Zoo666 បន្ទាប់មកអ្នកគ្រាន់តែ Login ចូលលេងជាការស្រាច់។

2 / របៀប Login ចូលលេង Do Den នៅ Zoo666

Link http://zoo666.com/

សូមធ្វើតាមការណែនាំ

2

របៀបចូលបៀរ Do Den

ក្រោយពេល Login ចូល Zoo66 ជោគជ័យអ្នកទាំងអស់ចូល ហ្គេម New! Hunter >> Do Den

3

ច្បាប់បៀរ Do Den នៅលើ Zoo666

ច្បាប់នៃបៀរ Do Den លើ Zoo666 គឺសាមញ្ញណាស់។ នៅក្នុងប្រអប់បៀរមានចំនួន 52 សន្លឹកបៀរបន្ទាប់ពីរង់ចាំពេលវេលាសម្រាប់អ្នកភ្នាល់ បៀរនឹងហូតចេញសន្លឹកណាមួយ។ ផ្អែកលើសន្លឹកបៀរមួយនោះយើងខ្ញុំធ្វើការចេញជាច្រើនច្រក់ដើម្បីអ្នកជ្រើសរើសភ្នាល់។ អត្រាឈ្នះអាស្រ័យលើបៀរដែលបានហូតចេញក្នុង 52 សន្លឹក។

1/ តើមានប៉ុន្មានច្រក់សម្រាប់ភ្នាល់ក្នុងបៀរ Do Den?

4

សរុបបៀរ Do Den គឺមាន 11 ច្រក់សម្រាប់ភ្នាល់។ ដូចខាងក្រោមៈ

ការភ្នាល់គឺផ្អែកលើពណ៌នៃសន្លឹកបៀរ: សន្លឹកបៀរនីមួយៗនឹងមាន 2 ពណ៌សម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសពណ៌ខ្មៅឬក្រហម។ អត្រាឈ្នះគឺ 1 សង 2 រួមទាំងលុយដើម។ ភ្នាល់ 10$ បាន 20$

ការភ្នាល់គឺផ្អែកលើទឹកសន្លឹកបៀ: 1 ប្រអប់បៀរមាន 4 ទឹកគឺ: ប៊ីច កឺ ជួង ការ៉ូ។ អ្នកនឹងត្រូវភ្នាល់សន្លឹកបៀដែលបានជ្រើសរើសគឺ 1 ក្នុងចំណោមទឹកបៀទាំង 4 ខាងលើ។ អត្រាឈ្នះគឺ 1 សង 4 រួមទាំងលុយដើម។ ភ្នាល់ 10$ បាន 40$

ភ្នាល់លើសន្លឹក 10: ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសចំនឹងសន្លឹកបៀរដែលបានចេញគឺសន្លឹក 10។ អត្រាឈ្នះគឺ 1 សង 12 រួមទាំងលុយដើម។ ភ្នាល់ 10$ បាន 120$

ភ្នាល់ជួរតម្លៃនៃសន្លឹកបៀរ: ក្នុងមួយប្រអប់បៀរគឺមានចាប់ពីសន្លឹក A ដល់ K គឺ 12 សន្លឹក លើកលែងតែសន្លឹក 10 (ដោយសារតែសន្លឹក 10 មានច្រក់សម្រាប់ភ្នាល់ដាច់ដោយឡែក) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. J. Q. K. នឹងត្រូវ ចែកជា 4 ច្រក់

 • 1-2-3: ប្រសិនបើសន្លឹកបៀរត្រូវបានអូសចេញចំច្រក់នេះ អត្រាឈ្នះគឺ 1:4 ភ្នាល់ 10$ បាន 40$ រួមទាំងលុយដើម។
 • 4-5-6: សន្លឹកបៀរត្រូវបានអូសចេញចំ 4-5 ឬ 6 អត្រាឈ្នះគឺ 1:4 ភ្នាល់ 10$ បាន 40$ រួមទាំងលុយដើម។
 • 7-8-9: សន្លឹកបៀរត្រូវបានអូសចេញចំ 7-8 ឬ 9 អត្រាឈ្នះគឺ 1:4 ភ្នាល់ 10$ បាន 40$ រួមទាំងលុយដើម។
 • J-Q-K: សន្លឹកបៀរត្រូវបានអូសចេញចំ J-Q ឬ K អត្រាឈ្នះគឺ 1:4 ភ្នាល់ 10$ បាន 40$ រួមទាំងលុយដើម។

2/ កំណត់ការភ្នាល់លើ Do Den និងករណីពិសេសមួយចំនួន

កំណត់ការភ្នាល់:

 • ច្រក់ដែលមានអត្រាឈ្នះ 1:2 នឹងមានកំណត់ការភ្នាល់ តិចបំផុត 1$ ខ្ពស់បំផុត 250$។
 • ច្រក់ដែលមានអត្រាឈ្នះ 1:4 នឹងមានកំណត់ការភ្នាល់ តិចបំផុត 1$ ខ្ពស់បំផុត 83$។
 • ច្រក់ដែលមានអត្រាឈ្នះ 1:12 នឹងមានកំណត់ការភ្នាល់ តិចបំផុត 1$ ខ្ពស់បំផុត 22$។

ករណីពិសេសត្រូវចំណាំក្នុងបៀរ Do Den នេះ

ករណីពិសេសនេះកម្រមានណាស់ នោះជាករណីដែលលទ្ធផលគឺសន្លឹក 10 គឺអ្នកបានភ្នាល់ករណីដូចខាងក្រោមៈ

 • ប្រសិនបើលទ្ធផលគឺសន្លឹក 10 Den (ខ្មៅ) អ្នកភ្នាល់លើ Den គឺស្មើ (មិនឈ្នះចាញ់) ហើយប្រសិនបើលទ្ធផលគឺសន្លឹក 10 Do (ក្រហម) អ្នកភ្នាល់លើ Do គឺស្មើ (មិនឈ្នះចាញ់) និងប្រសិនបើលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងចាញ់។
 • ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើទឹកបៀរ ប៊ីច កឺ ជួង ការ៉ូ។ លទ្ធផលគឺសន្លឹក 10 ត្រូវនឹងទឹកបៀរដែលអ្នកភ្នាល់គឺស្មើ (មិនឈ្នះចាញ់) ហើយប្រសិនបើលទ្ធផលក្រៅពីទឹកបៀរដែលអ្នកភ្នាល់គឺចាញ់។

ការណែនាំអំពីរបៀបភ្នាល់បៀរ Do Den

5

ជាដំបូងដែលយើងត្រូវការគឺតុល្យភាពក្នុងការភ្នាល់។ សូមជ្រើសរើសតម្លៃភ្នាល់។ យើងមានតម្លៃដូចជា: 1$. 5$. 10$. 20$. 50$ និង 100$។ 1 ពុងលើ Zoo666 = 1$។

ជ្រើសរើសសន្លឹកបៀរ ទឹកបៀរដែលអ្នកជឿថានឹងនាំមកនូវសំណាងល្អដល់អ្នកអាចប្រមូលប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុន Zoo666 ​របស់​យើងខ្ញុំ។

ចុចលើហាងឆេងដើម្បីបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងភ្នាល់ដើម្បីទទួលយកការភ្នាល់។

 • ប៊ូតុង “ភ្នាល់’’ តំណាងទទួលយកការភ្នាល់។
 • ប៊ូតុង “លុប’’ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងលុបការភ្នាល់ទាំងអស់។
 • ប៊ូតុង “ចាក់មួយទៀត’’ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេង លេងដូចគ្នានឹងក្ដាមុន។

រឿងចុងក្រោយគឺត្រូវរង់ចាំនិងយកប្រាក់រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ។

គន្លឹះការលេងបៀរ Do Den តែងតែឈ្នះ

 1. រក្សាភាពអត់ធ្មត់ជានិច្ចក្នុងស្ថានភាពនិមួយៗ។ កុំដាក់លុយទាំងអស់លើការភ្នាល់នៅពេលដែលអ្នកមិនមានសំណាង។
 2. ចាប់យកលទ្ធផលដែលបានចេញ ទាយតំរុយចេញបន្ទាប់។
 3. ត្រូវចេះបញ្ឈប់ទាន់ពេល មិនមានការលោភលន់។ នៅពេលឈ្នះអ្នកត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ព្រោះបើអ្នកនៅតែលេង អ្នកនឹងចាញ់ព្រោះដើមទុនរបស់អ្នកនឹងមិនស្មើនឹងក្រុមហ៊ុនទេ។

ឧទាហរណ៍ក្ដាណាមួយលើបៀរ Do Den

6

ដូចឧទាហរណ៍នៃការភ្នាល់ក្ដាណាមួយក្នុងបៀរ Do Den នៅលើ Zoo666។ សន្លឹកបៀរ Q ការ៉ូក្រហម គឺជាសន្លឹកបៀរដែលបានចេញ:

 • អ្នកភ្នាល់: “ក្រហម” អត្រាឈ្នះគឺ 1:2 ភ្នាល់ 10$ បាន 20$ រួមទាំងលុយដើម។
 • អ្នកភ្នាល់: “J.Q.K” អត្រាឈ្នះគឺ 1:4 ភ្នាល់ 10$ បាន 40$ រួមទាំងលុយដើម។
 • អ្នកភ្នាល់: “ទឹកការ៉ូ” អត្រាឈ្នះគឺ 1:4 ភ្នាល់ 10$ បាន 40$ រួមទាំងលុយដើម។

ពេលលទ្ធផលចេញអត្រាដែលឈ្នះនឹងត្រូវបានឡើងជាពណ៌ក្រហម

សេចក្តីបញ្ចប់

សង្ឃឹមថាការណែនាំលេងបៀរ Do Den របស់យើងខ្ញុំមិនធ្វើឱ្យអ្នកពិបាកយល់ទេ។ សូមជូនពរឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អ។

កុំភ្លេច ចុះឈ្មោះគណនីនៅ Zoo666 ជាសមាជិក ដើម្បីទទួលបានកាដូរជាច្រើនដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចូលរួមនៅផ្ទះ Zoo666 ។

ចុះឈ្មោះគណនី Zoo666ដើម្បីលេងកំសាន្ដនៅលើ Zoo666

register-Zoo666

Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបំរេីកា 24/24បងប្អូនគ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគនណី Zoo666 ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។ Zoo666 ជាវេបសាយសំបូរបែបចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងឆ្នោតខ្មែរតាមOnlineមានកាសុីសងខ្ពស់និងកាត់ទឹកត្រលប់មកវិញបានច្រេីននៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្ប Zoo666 ជាវេបសាយធំហេីយល្បីនៅតំបនអាសុី។​ មានកាភ្នាល់បាល់ច្រេីនប្រភេទនិងមានគ្រប់គូបាល់មិនថា LEAGUE តូចរឺធំនិងហាងឆេងសុីសងខ្ពស់។ ជាពិសេសបាល់ទាត់ដែលមានចំនួនអ្នកលេងច្រេីននៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ មានប្រពន្ធ័កាមមេរ៉ាទំនេីបហេីយនិងរូបភាពច្បាស់និងមាន Dealer ចែកបៀស្រស់ស្អាតបានសិក្សាតាមស្ទង់ដាអនរជាតិនិងផ្ដល់កាកំសាន្ដដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

វេបសាយ Win2888.com ជាវេបសាយភ្នាល់ Gameតាម online មួយល្បីហេីយធំជាងគេនៅតំបន់អាសុី Win2888 បានបង្កេីតឡេីងនៅឆ្នាំ2012ជាមួយនិងដេីមទុន4000លានUSD។ ហេីយលូវនេះក្រុមហ៊ុន Win2888 បានដូចឈ្នោះមកជាឈ្មោះ Zoo666ដេីម្បីអោយអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលលេងជាងមុខនៅទីផ្សារស្រុកខ្មែរ។ ZOO666ជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានទីតាំងនៅភីលីពីននិងមានភាគហ៊ុនធំនៅតាមបន្ដាល CASINO នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។ Zoo666 មានបទពិសោធ៏ជិត8ឆ្នាំបច្ចុប្បវេបសាយZOO666មានជាង50 GAME Onlineដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជា: BACCARAT , Sic BO, ភ្នាល់បាល់ & Sport ,Roulette. ពិសេសជាងគេគឺ ចាក់ឆ្នោតតាម Online មានដូចជា ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម និង ឆ្នោតថៃ ហេីយ និង Game សប្បាយៗផ្សេងៗទៀត…… ។Zoo666 មានបុគ្គលិកចាំបំរេីកា 24/24បងប្អូនគ្រាប់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីសំរាប់កាដាក់ប្រាក់និងកាដកប្រាក់ចេញពីគនណីZoo666ត្រលប់មកធនាគារបស់បងប្អូនវិញ។ ការបង្កេីតអាខោននៅ Zoo666 ពិតជាមានភាពងាយស្រួលគ្រាន់តែបងប្អួនមានលេខទូរស័ព្ទ, បងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ 3នាទីគឺរួចជាកាស្រាច់និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់។

លោកអ្នកអាចចុចទៅលេីវីដេអូនេះដើម្បីមើលពីរបៀបចុះឈ្មោះ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tạo tài khoản Tinycat99